भाग्य लक्ष्मी 20 मार्च 2023 लिखित एपिसोड अपडेट: डॉक्टरांनी लक्ष्मीला तिच्या प्रकृतीबद्दल माहिती दिली

0
38
Advertisements

भाग्य लक्ष्मी 20 मार्च 2023 लिखित भाग, TellyUpdates.com वर लिखित अपडेट

एपिसोडची सुरुवात मलिष्का रागाने घरी येते आणि तिला वेड लागेल असे वाटते. किरणने विचारले काय झाले? मलिष्का म्हणते की माझ्या आयुष्यात रोज अमावस येतो आणि म्हणते ऋषी आणि लक्ष्मीचे नाटक संपणार नाही. किरणने विचारले ऋषी ठीक आहे ना. मलिष्का म्हणते की तो खूप बरा आहे आणि रात्रभर लक्ष्मीसोबत राहण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये राहिलो. किरण विचारते का, लक्ष्मीच्या बहिणी तिथे होत्या. मलिष्का म्हणते की ते राहण्याचा आग्रह करत होते, पण ऋषी देखील लक्ष्मी सारखा महान आत्मा झाला आणि म्हणायचा आग्रह धरला आणि सांगितले की तो स्वतःची काळजी घेईल, लक्ष्मीची काळजी घेईल. किरण घाबरली आणि म्हणते मला आश्चर्य वाटते की तू त्याच्याशी लग्न करशील की नाही. मलिष्का विचारते की तू माझी आई आहेस की त्याची. ती म्हणते आज ऋषीला आग लागली, मी त्याला वाचवायला हवे होते. किरण विचारतो की त्याला कोणी वाचवले. मलिष्का म्हणते लक्ष्मीने त्याला वाचवले, हे चांगले आहे, मलाही त्याला वाचवायचे आहे, पण माझे प्रयत्न वाया गेले, आणि ऋषी माझ्यावर रागावले आणि विचारले की माझे त्याच्यावर प्रेम आहे की नाही, मग मी त्याला का वाचवले नाही आणि लक्ष्मीने का वाचवले? त्याला लक्ष्मीने त्यांचे मन जिंकल्याचे किरणचे म्हणणे आहे. मलिष्का म्हणते मी काय करू शकले असते, तो खांब जड होता, मला तो हलवता आला नाही. लक्ष्मी जे करू शकते, ते तुम्हीही करू शकता, असे किरण सांगतात. मलिष्का म्हणते की मी लक्ष्मीसारखी कमी दर्जाची नाही. किरण म्हणतो की असे केल्याने लक्ष्मीचा ग्रेड जास्त झाला आणि तुमचा ग्रेड कमी झाला. कोणाला याबद्दल माहिती आहे का असे तिने विचारले. मलिष्का म्हणते नाही, ऋषी एवढेच म्हणाले की लक्ष्मीने त्यांचा आणि माझाही जीव वाचवला. किरण विचारतो काय? ती म्हणते तू मला वारंवार धक्का देत आहेस आणि म्हणते लक्ष्मीने तुला वाचवले. मलिष्का म्हणते हो, तिने मला वाचवले नाहीतर मी इथे उभी राहिली नसती आणि ऋषीही जिवंत राहिला नसता. किरण म्हणते मग लक्ष्मीने एक केले….मलिष्का तिला लक्ष्मीची स्तुती न करण्यास सांगते. किरण म्हणतो की मी तिची स्तुती करणार नाही, पण एक गोष्ट सांगेन आणि तिला लक्ष्मी बनण्यास सांगतो, नाहीतर ती त्याच्या हृदयातून निघून जाईल आणि लक्ष्मी त्याच्या हृदयात जागा करेल.

(पुन्हा स्वप्नातील दृश्य) लक्ष्मी सकाळी शुद्धीत येते आणि तिचा ऑक्सिजन मास्क काढून टाकते. ऋषीही उठतो आणि म्हणतो लक्ष्मी तू उठ. लक्ष्मी विचारते काल काय झाले. हॉटेलमध्ये आग लागल्याचे ते सांगतात. लक्ष्मी विचारते की तू काल काय बोललास आणि तिला ते पुन्हा ऐकायचे आहे. तो म्हणतो की मी तुला पुन्हा सांगू शकत नाही. ती त्या क्षणाची भावना होती का असे विचारते. ऋषी म्हणतात, मी जे काही बोललो ते सत्य आहे, ते त्या क्षणी जाणवत नव्हते. तो म्हणतो मी तुझ्यावर प्रेम करतो लक्ष्मी, मी फक्त तुझ्यावर प्रेम करतो. त्याला असे वाटते की तिने स्वप्नात माझे प्रेम स्वीकारले होते, जर ती प्रत्यक्षात करेल. लक्ष्मी म्हणते तू पुन्हा असे बोलशील तर मी तुला थप्पड मारेन, आणि विचार करू नकोस असे सांगितले. तो उठतो आणि पुन्हा त्याचे स्वप्न होते. त्याला वाटते की ते एक वाईट स्वप्न होते आणि मी तिला सांगून चूक केली तर विचार करतो. तो विचार करतो की ती कशी प्रतिक्रिया देईल, आणि तिला वाटते की ती मला थप्पड किंवा मारहाण करू शकते, परंतु मला सोडणार नाही. माझ्या भावना तिला सांगण्यासाठी मी मूर्ख आहे असे त्याला वाटते आणि ती त्याला तिच्या आयुष्यातून बाहेर फेकून देईल याची काळजी वाटते. सकाळी काय होईल याचा तो विचार करतो.

सकाळी राणो शालू आणि बानीला विचारते, एवढ्या लवकर का उठल्या? शालू म्हणते की ऋषी रात्री हॉस्पिटलमध्ये थांबले होते, म्हणून ते ऋषी आणि लक्ष्मीसाठी अन्न घेत आहेत. ते सांगतात की त्यांनी नेहा आणि तिच्यासाठी जेवण बनवले आहे. राणो त्यांना लक्ष्मीशी बोलायला सांगते आणि ती तिच्यासाठी प्रार्थना करत असल्याचे तिला सांगते. तिने स्वयंपाकघर तपासले आणि त्यांना वाटते की त्यांनी स्वयंपाकघरात गोंधळ घातला आहे आणि ते घाण सोडले आहे.

लक्ष्मीला भान येते आणि अपघात आठवतो. तिला ऋषी बेडवर डोकं ठेवून झोपलेला पाहतो आणि ऑक्सिजन मास्क काढतो. ती डोक्यावर हात ठेवते. ऋषी तिचा हात धरून झोपला आहे. ती शांतपणे त्याचा हात त्याच्या हातातून घेते. तिथे नर्स येते आणि विचारते तू उठलीस, तुझा त्रास कसा आहे? ऋषी झोपला आहे म्हणून लक्ष्मी तिला न म्हणण्याची खूण करते. नर्सला वाटते की ते पती-पत्नी असतील, ते एकमेकांवर खूप प्रेम करतात आणि एकमेकांबद्दल विचार करतात. नर्सने लक्ष्मीला विचारले की तिला कुठेतरी जायचे आहे का? लक्ष्मी म्हणते डॉक्टर. नर्स तिला तिच्यासोबत यायला सांगते. ती लक्ष्मीला बाहेर काढते. ती डॉक्टरकडे येते आणि तिला काय झाले आहे ते विचारते. डॉक्टर तिला सांगतात की तिला आणीबाणीत आणले होते, आणि म्हणतात की तुझ्या डोक्याला खूप दुखापत झाली आहे, तुझ्या मेंदूच्या पेशी खराब झाल्या आहेत आणि त्यामुळे तुझी तात्पुरती स्मरणशक्ती कमी झाली आहे, तू छोट्या गोष्टी विसरतेस. आयुष, शालू आणि बानी तिथे येतात आणि फक्त ऋषीला बघतात. त्यांना वाटते लक्ष्मी परीक्षेसाठी गेली होती.

किरण नोकराला मलिष्का आणि तिचा चहा आणायला सांगतो. मलिष्का किरणला तिचं काम करायला सांगते आणि म्हणते मी तयार होईन. किरण विचारतो काय काम आहे? मलिष्का म्हणते की हे काम ऋषी आणि माझे लग्न निश्चित करेल. ती तयार व्हायला जाते. आयुष शालूला ऋषीकडे बघायला सांगतो आणि म्हणतो की तो शांतपणे झोपत आहे आणि याचा अर्थ ती बरी आहे. बानी म्हणते कधी कधी आयुष शहाणा बोलतो. आयुष म्हणतो, मी नेहमी शहाणे बोलतो. शालू म्हणते जिजू जागे होतील. ऋषी उठतो आणि विचारतो लक्ष्मी कुठे आहे? तो विचारतो तू इथे कधी आलास. बानी म्हणते आम्ही तुमच्यासाठी अन्न आणले आहे. ऋषी विचारतात लक्ष्मी कुठे आहे. शालू म्हणते की डॉक्टरांनी तिला चाचणीसाठी नेले असावे. ऋषी म्हणतो तो जाऊन तिचा शोध घेईल. लक्ष्मी तिथे येते. ऋषी तिला मिठी मारतो. लक्ष्मी त्याला ऋषी म्हणते आणि विचारते की तो बरा आहे का? आयुष त्यांना पुढे चालू ठेवण्यास सांगतो. ऋषी म्हणतो की तो ठीक आहे आणि तिच्याबद्दल विचारतो. लक्ष्मी म्हणते ती ठीक आहे. ऋषीला वाटते की लक्ष्मी माझ्यावर नाराज नाही आणि ती नंतर प्रतिक्रिया देईल का, असे त्याला वाटते, त्याच्या हृदयाचे ठोके वाढत आहेत.

किरण विचार करते की तिला काय जादूची काठी मिळाली. बलविंदर मलिष्काला फोन करतो. मलिष्का सिटी हॉस्पिटल म्हणते. बलविंदरने कॉल संपवला. मलिष्का म्हणते की तो चुकीचा नंबर होता आणि किरणला सांगते की तिचा लक्ष्मी आणि आता ऋषीवरही विश्वास नाही. ती सांगते की ऋषी अशा एका माणसाचा शोध घेत आहे जो या जगात नाही, तो तसा नाही. ती म्हणते, लवकरच आपण लग्न करू. किरण म्हणते की नीलम म्हणाली की एका महिन्यात तुम्हा दोघांचे लग्न करून देईन. मलिष्का तिला नीलमकडे जाऊन लग्नाची तारीख निश्चित करण्यास सांगते, आणि ते कार्ड छापून आणतील आणि बातमी व्हायरल करतील असे सांगते. ती म्हणते मग ऋषीला माझ्याशी लग्न करावं लागेल, आणि आम्हाला कळेल की नीलम आंटीचा ऋषीवर किती कंट्रोल आहे. किरण म्हणते तुझं बरोबर आहे, नीलमला मान्य करावं लागेल.

शालू आणि बानी लक्ष्मीला मिठी मारतात. आयुषने लक्ष्मीला मिठी मारली आणि विचारले कशी आहेस? लक्ष्मी म्हणते ठीक आहे. ऋषी विचारतो तू खरच बरी आहेस का. लक्ष्मी होय म्हणते, आणि म्हणते मी डॉक्टरांशी बोललो आणि घरी जाण्याची परवानगी घेतली. ऋषी म्हणतो काल तुझे ऑपरेशन झाले आणि आज तुला घरी जायचे आहे. शालू आणि बानी तिला हॉस्पिटलमध्ये राहण्यासाठी समजावण्याचा प्रयत्न करतात. लक्ष्मी म्हणते तिला घरी जायचे आहे. ऋषी म्हणतात की तुमची पुनर्प्राप्ती येथे जलद होईल. लक्ष्मी म्हणाली घरी गेली तर लवकर बरी होईल. ऋषी म्हणतो ठीक आहे, मी तुला घरी घेऊन जातो आणि तिला जेवायला सांगते, शालूने जेवण आणले आहे. लक्ष्मी विचारते तुझ्याकडे जेवण आहे का? ऋषी होय म्हणतो. आयुष म्हणतो मग घरी ये. ऋषी लक्ष्मीकडे पाहतो.

भाग संपतो.

यावर क्रेडिट अपडेट करा: एच हसन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here